Konkurs gramatyczno-leksykalny
z języka angielskiego i niemieckiego
Konkurs organizowany w ramach
Bydgoskiego Grantu Oświatowego

Regulamin konkursu

ETAP I

1. Pierwszy etap konkursu to etap szkolny. Stanowi on etap kwalifikacyjny, którego zadaniem jest wyłonienie reprezentacji szkoły do etapu II konkursu. W konkursie mogą brać udział uczniowie I, II i III klas szkół gimnazjalnych.

2. Etap szkolny odbywa się za pośrednictwem Internetu.

3. Szkoła, której uczniowie zgłosili chęć udziału w konkursie, powołuje  Przewodniczącego Szkolnej Komisji Konkursu.

4. Aby zarejestrować Szkolną Komisję Konkursu, Przewodniczący rejestruje uczniów oraz wskazuje język (język angielski lub język niemiecki) na stronie internetowej konkursu.

Uczeń musi zdecydować z którego języka napisze test.

Może wybrać tylko jeden język, angielski lub niemiecki.

5. Do zadań Szkolnej Komisji Konkursu należy nadzór nad prawidłowym przebiegiem I etapu konkursu.

6. Etap szkolny polega na udzieleniu przez każdego z uczniów odpowiedzi na 35 zamkniętych pytań testowych, odrębnych dla każdego z języków: angielskiego czy niemieckiego.

7. Uczeń może przystąpić do rozwiązywania testu na etapie szkolnym w czasie wyznaczonym przez Organizatora w terminie od 27 do 31 stycznia 2014 r. Udział w teście językowym wymaga wcześniejszej rejestracji ucznia na stronie internetowej konkursu.

8. Czas trwania testu wynosi 40 minut. Czas mierzony jest od momentu wygenerowania pierwszego pytania. Test zostanie zakończony w momencie wyboru przez uczestnika opcji „Zakończ test” lub automatycznie po upływie 40 minut. W czasie rozwiązywania testu nie ma możliwości powrotu do poprzedniego pytania i zmiany odpowiedzi.

9. Pełna lista uczniów i szkół zakwalifikowanych do II etapu konkursu zostanie opublikowana na stronie konkursu dnia 03.02.2014r., gdzie również zostanie zamieszczona informacja o finale konkursu, który odbędzie się w Zespole Szkół nr 5 MS w Bydgoszczy, ul. Berlinga 13.


Autorem i opiekunem strony jest Marcin Maćkiewicz: admin@liceumxv.edu.pl