Konkurs gramatyczno-leksykalny
z języka angielskiego i niemieckiego
Konkurs organizowany w ramach
Bydgoskiego Grantu Oświatowego

Dostępne są już wyniki I etapu konkursu

Prosimy o zalogowanie się na swoich kontach i zapoznanie się z wynikami uczniów.

 


 

Informacje o konkursie

Konkurs gramatyczno-leksykalny z języka angielskiego i niemieckiego odbędzie się po raz szósty.

Biorą w nim udział uczniowie z bydgoskich gimnazjów. Konkurs ten cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród nauczycieli i uczniów. W II etapie konkursu w roku ubiegłym brało udział ponad 120 uczestników.

 

W aktualnej edycji konkursu wprowadzone zostają zmiany dotyczące rejestracji i przebiegu konkursu.

Zadaniem nauczyciela jest założenie konta na stronie konkursu oraz zarejestrowanie uczniów z podziałem na język angielski lub język niemiecki, zgodnie z wyborem języka przez ucznia.

System wygeneruje loginy i hasła dla wszyskich zarejestrowanych uczniów, które należy rozdać uczniom w dniu rozwiązywania testu.

Uczniowie odpowiadają na 35 pytań zamkniętych z języka wybranego podczas rejestracji na stronie internetowej konkursu.

TEST MOŻNA ROZWIĄZAĆ TYLKO RAZ!

Przebieg I etapu konkursu został dokładnie opisany w jego regulaminie, do którego przeczytania zachęcamy.

 

II etap konkursu odbywa się w XV Liceum Ogólnokształcącym. Ma on formę testową.

Podczas konkursu nauczyciele biorą udział w konferencji metodycznej przeprowadzonej przez konsultantów metodycznych. Istotnym elementem projektu jest prezentacja multimedialna połączona z promocją szkoły w nowej Sali Kinowej.

 

Nowością w formule konkursu będzie rozwiązywanie pierwszego etapu testu online. Głównym celem niniejszej innowacji jest to, że każda szkoła może zgłosić do I etapu konkursu nieograniczoną ilość uczniów gimnazjów, dzięki temu wszyscy chętni będą mogli spróbować swoich sił w rywalizacji.

Inną innowacją projektu w tym roku będzie szkolenie przeprowadzone przez panią dr Kamilę Litwic-Kaminską. Warsztaty te pozwolą na wymianę doświadczeń i spostrzeżeń na forum nauczycieli biorących udział w konkursie.


Autorem i opiekunem strony jest Marcin Maćkiewicz: admin@liceumxv.edu.pl